LOG IN
yuki
yuki
Contact
Sort by
152 bpm yuki - glissen (prod. yuki x eddie gianni)
eddiegianni slay sofaygo
glissen (prod. yuki x eddie gianni)
yuki
152 bpm yuki - kickin shit (prod. yuki x rio leyva)
rioleyva xangang benjicold
kickin shit (prod. yuki x rio leyva)
yuki
135 bpm yuki - plugggg (prod. yuki x tgwog)
plugg jugg surreal gang
plugggg (prod. yuki x tgwog)
yuki
109 bpm yuki - missing u (prod. yuki x healthykid)
mdma sad sex
missing u (prod. yuki x healthykid)
yuki
131 bpm yuki - shameless (prod. yuki x venexxi)
slayworld angelic sad
shameless (prod. yuki x venexxi)
yuki
155 bpm yuki - go get it (prod. yuki x 279tyler)
slay yeat fiftygrand
go get it (prod. yuki x 279tyler)
yuki
135 bpm yuki - see u soon 2 (prod. yuki)
sholoh slayworld melodic
see u soon 2 (prod. yuki)
yuki
160 bpm yuki - lockdown (prod. yuki)
slayworld drumbreaks slay
lockdown (prod. yuki)
yuki
150 bpm yuki - bless (prod. yuki)
xangang surrealgang slayworld
bless (prod. yuki)
yuki
110 bpm yuki - sex 1 (prod. yuki)
rnb sex
sex 1 (prod. yuki)
yuki
yuki
close