LOG IN
cashleto

cashleto

1. cashleto - HONEY MUSTARD [178 bpm] (soulful chops, bass, horns, filters)
2. cashleto - CHECK 2 CHECK [138 bpm] (anthem, energetic, bounce)
3. cashleto - 777 AIRCRAFT [240 bpm] (swing, vox, synth)
4. cashleto - Cloud In The City[200 bpm] (R&B, Orchestra Hits)
5. cashleto - Activity [94 bpm] (deep piano, sound efx, party)
6. cashleto - SHOW MUST GO ON [122 bpm] (boogie-rock, strings, synths, & keys)
7. cashleto - WANT TO GO [151 bpm] (keys, strings, R&B)
8. cashleto - ILLUSTRATION [140 bpm] (keys, anthem, crown music)
9. cashleto - Marathon[150 bpm] (solidified, banger, anthem)
10. cashleto - A WHOLE LOT [95 BPM] (universal, swing, R&B)
11. cashleto - THE RESHAPE [159 bpm] (westcoast, swing, car music)
12. cashleto - What Was I Thinking [148 bpm] (confident, anthem, strings)
13. cashleto - Playa Moves[149 bpm](synth, bass, strings)
14. cashleto - KOBE [108 bpm] ( soul chops, piano keys, bells)
Contact
Follow
cashleto Playlist
There are no tracks in playlist yet.