LOG IN
smrtka

smrtka

1. smrtka - nauseous X_x
2. smrtka - " CLIPPING " x_x
3. smrtka - digicore
4. smrtka - apple!! ^_^
5. smrtka - angsty >:T
6. smrtka - g l i d i n g
7. smrtka - celestial
8. smrtka - arena trap
9. smrtka - "LA HEATER" [shoreline mafia + blueface + almighty suspect + frostydasnowmann]
10. smrtka - "soldier" [valee + lil yachty + chasethemoney]
11. smrtka - "mt coronet" [young thug + travis scott + bladee]
12. smrtka - "country" [blueface + shoreline mafia + almighty suspect + azchike]
13. smrtka - "moonrock" [xxxtentacion + ski mask the slump god]
14. smrtka - "strawberry kush" [playboi carti + lil skies + mexikodro + stupidxool]
Contact
Follow
smrtka Playlist
There are no tracks in playlist yet.