BEATS LOG IN
shiro.

shiro.

Contact
Follow
1. shiro. - ever
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
2. shiro. - shoreline
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
3. shiro. - idk yet
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
4. shiro. - chain force 0
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
5. shiro. - pop type (shiro x 4evr)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
6. shiro. - dior
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
7. shiro. - energy (shiro x lifted)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
8. shiro. - wow
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
9. shiro. - darkness
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
10. shiro. - sickness
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
11. shiro. - QUEEN
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
12. shiro. - zombie (shiro x callari)
Mp3 Leasing $80.00
Exclusive $300.00
13. shiro. - fuck (shiro x callari)
Mp3 Leasing $80.00
Exclusive $300.00
14. shiro. - 126 (shiro x 4evr)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
15. shiro. - 100mg
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
16. shiro. - be great (shiro x asianorchinese)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
17. shiro. - heartbreak
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
18. shiro. - graveyarddd
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
19. shiro. - red
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
20. shiro. - northsbest (shiro x snowtoyota)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
21. shiro. - juul
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
22. shiro. - dark rose
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
23. shiro. - promethazine
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
24. shiro. - carcinogen
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
25. shiro. - metro (shiro x leshy)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
26. shiro. - wonderful (shiro x dotmidorii)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
27. shiro. - haunted house *ripsquad type*
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
28. shiro. - hope (shiro x asianorchinese)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
29. shiro. - mickey (shiro x lukrative)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
30. shiro. - memphis (shiro x asianorchinese x fbk)
Mp3 Leasing $90.00
Exclusive $350.00
31. shiro. - ysl shit
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
32. shiro. - help me (shiro x midnight7k)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
33. shiro. - tread (shiro x lukrative)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
34. shiro. - freak
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
35. shiro. - wine (shiro x lukrative)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
36. shiro. - rocket
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
37. shiro. - tesla
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
38. shiro. - slatt
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
39. shiro. - helpless (shiro x asianorchinese)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
40. shiro. - 631 (shiro x wildcard)
Mp3 Leasing $60.00
Exclusive $300.00
41. shiro. - hard
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
42. shiro. - ikea
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
43. shiro. - blue strips
Mp3 Leasing $30.00
Exclusive $150.00
44. shiro. - west (shiro x eqmadeit)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
45. shiro. - coast (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $200.00
46. shiro. - safety
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
47. shiro. - gross
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
48. shiro. - mosin (shiro x diordaze)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
49. shiro. - logic (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
50. shiro. - juul (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
51. shiro. - katana (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
52. shiro. - finish (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
53. shiro. - wolves
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
54. shiro. - grief (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
55. shiro. - understanding (shiro x ghostrage)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
56. shiro. - drip
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
57. shiro. - glo up
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
58. shiro. - summer
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
59. shiro. - 6 (shiro x vincenineseven)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
60. shiro. - yerr (shiro x vincenineseven)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
61. shiro. - dreaming
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
62. shiro. - tour (shiro x wildcard)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
63. shiro. - drake
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
64. shiro. - glass heart
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
65. shiro. - crazi (shiro x xander)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
66. shiro. - train (shiro x 4ever)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
67. shiro. - out of luck (shiro x 4ever)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
68. shiro. - 777 (shiro x 4evr)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
69. shiro. - idek (shiro x 4evr)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
70. shiro. - counter (shiro x 4evr)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
71. shiro. - erased
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
72. shiro. - killstreak
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
73. shiro. - wok
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
74. shiro. - cold :(
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
75. shiro. - fiji (shiro x ginseng)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
76. shiro. - synthesis
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
77. shiro. - racks (shiro x charlie shuffler)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
78. shiro. - echo (shiro x charlie suffler)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
79. shiro. - jugg
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
80. shiro. - fauni
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
81. shiro. - gross (shiro x leesta)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
82. shiro. - ffuck
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
83. shiro. - juice
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
84. shiro. - motorsport (shiro x lukrative)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
85. shiro. - shiro x dvnzxl
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
86. shiro. - who? (shiro x shellsport)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
87. shiro. - love scarss
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
88. shiro. - slime
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
89. shiro. - memphis
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
90. shiro. - stopit (shiro x mixedmatches)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
91. shiro. - ghost (shiro x mixedmatches)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
92. shiro. - PANUCCI'S PIZZA
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
93. shiro. - RACE
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
94. shiro. - bacardi (shiro x hella sketchy)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
95. shiro. - trance (shiro x disctancedecay)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
96. shiro. - saiyan (shiro x disctancedecay)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
97. shiro. - citgo
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
98. shiro. - socold
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
99. shiro. - this shit got me sleepy
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
100. shiro. - tracy tracy
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
101. shiro. - weirdo shit
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
102. shiro. - uzzzi (shiro x keaganistan)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
103. shiro. - dior (shiro x diordaze)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
104. shiro. - trash
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
105. shiro. - we can link
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
106. shiro. - loose
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
107. shiro. - lucky
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
108. shiro. - moderation
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
109. shiro. - high
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
110. shiro. - practice (shiro x deliverthecrush)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
111. shiro. - grace (shiro x deliverthecrush)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
112. shiro. - bih** (shiro x wildcard)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $150.00
113. shiro. - silverstein (shiro x leesta)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
114. shiro. - never enough (shiro x ric)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $150.00
115. shiro. - idk
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
116. shiro. - breakkout (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $200.00
117. shiro. - grave (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $200.00
118. shiro. - shiro x leesta10k x wildcard
Mp3 Leasing $75.00
Exclusive $300.00
119. shiro. - guitar (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $150.00
120. shiro. - lonely lodge (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $400.00
121. shiro. - juice (shiro x lukrative)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
122. shiro. - ammo (shiro x og abi)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
123. shiro. - lol (shiro x og abi)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
124. shiro. - get away w
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
125. shiro. - prod. shiro x hella sketchy
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $100.00
126. shiro. - wtff
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
127. shiro. - stupiid
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
128. shiro. - 2coldd (shiro x hellasketchy)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
129. shiro. - no face
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
130. shiro. - drain
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
131. shiro. - orion (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
132. shiro. - prod. shiro & bubbymane
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
133. shiro. - beauty
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
134. shiro. - LA 3 (shiro x callari)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
135. shiro. - LA 2 (shiro x callari)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
136. shiro. - LA (shiro x callari)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $350.00
137. shiro. - prod. shiro & thelocaltrash
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
138. shiro. - sku11y
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
139. shiro. - lil water
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
140. shiro. - ice (shiro x sadbalmain)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
141. shiro. - prod. shiro & kankan
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
142. shiro. - wop
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
143. shiro. - tf is this
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $100.00
144. shiro. - prod. shiro & 4evr
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
145. shiro. - prod. shiro & gosuto
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
146. shiro. - drown (shiro x og abi)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
147. shiro. - fortnite
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $100.00
148. shiro. - iku
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $100.00
149. shiro. - damn (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
150. shiro. - prod. shiro & hollow
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
151. shiro. - prod. shiro & memphis
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
152. shiro. - so fake
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
153. shiro. - so icy
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
154. shiro. - wintrtime
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
155. shiro. - who ?
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
156. shiro. - goin crazy
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
157. shiro. - aokigahara
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
158. shiro. - prod. sickboy & sadbalmain
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
159. shiro. - blue
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
160. shiro. - prod. by sickboy & loathed
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
161. shiro. - sickboy x gin$eng
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $300.00
162. shiro. - gross
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
163. shiro. - holy trinity
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
164. shiro. - bans
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
165. shiro. - ghost (shiro x gin$eng)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
166. shiro. - uhhhh
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
167. shiro. - gglocky
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
168. shiro. - paccbet
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
169. shiro. - slippin
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
170. shiro. - freebands
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
171. shiro. - flashbang
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
172. shiro. - prod. by shiro & surf
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
173. shiro. - internet
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
174. shiro. - gleam
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
175. shiro. - great (shiro x lukrative)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
176. shiro. - prod. shiro and lukrative
Mp3 Leasing $200.00
Exclusive $500.00
177. shiro. - flippp
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
178. shiro. - tears (shiro x midnight7k)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
179. shiro. - hate me
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
180. shiro. - glistening
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $250.00
181. shiro. - renegade
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
182. shiro. - sick boy
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
183. shiro. - sixxx
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
184. shiro. - jugg
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
185. shiro. - evil
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
186. shiro. - draco (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
187. shiro. - team (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
188. shiro. - le (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
189. shiro. - halloween (shiro x marcelo)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
190. shiro. - fuzzy (shiro x gin$eng)
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
191. shiro. - end it all (shiro x gin$eng)
Mp3 Leasing $200.00
Exclusive $1000.00
192. shiro. - current (shiro x gin$eng)
Mp3 Leasing $100.00
Wav Leasing $150.00
Exclusive $350.00
193. shiro. - holy (shiro x gin$eng)
Mp3 Leasing $100.00
Wav Leasing $150.00
Exclusive $350.00
194. shiro. - prod. shiro & midnight7k
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
195. shiro. - feelings
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
196. shiro. - quavo
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
197. shiro. - prod. shiro and callari
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $350.00
198. shiro. - dexter
Mp3 Leasing $50.00
Exclusive $150.00
199. shiro. - buzzin
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
200. shiro. - phonk
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $100.00
201. shiro. - forest
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
202. shiro. - get off me
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
203. shiro. - the race
Mp3 Leasing $25.00
Exclusive $150.00
204. shiro. - prod. shiro and marcelo
Mp3 Leasing $100.00
Exclusive $300.00
Add to Cart