LOG IN
kudasai

kudasai

1. kudasai - the idea of you
2. kudasai - vibrancy
3. kudasai - sapphire
4. kudasai - you make colors out of grey
5. kudasai - lavender
6. kudasai - serenade
7. kudasai - dream of her
8. kudasai - midnight
9. kudasai - indigo
10. kudasai - the girl i haven't met
11. kudasai - technicolor
12. kudasai - when i see you
13. kudasai - a light of mine
14. kudasai - attached
15. kudasai - oh darling
16. kudasai - memories with her
17. kudasai - a night together
18. kudasai - where she is
19. kudasai - petals
20. kudasai - ginseng&honey
21. kudasai - first sight
22. kudasai - along the coast
23. kudasai - autumn leaves
Contact
Follow
kudasai Playlist
a light of mine
technicolor
when i see you
attached