store
LOG IN
CART
De Beat Chef

De Beat Chef

Contact
Sort by
free 113 bpm De Beat Chef - "Solo" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Solo" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Solo" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 110 bpm De Beat Chef - "Simba" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Simba" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Simba" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 108 bpm De Beat Chef - "Kanta" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Kanta" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Kanta" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 112 bpm De Beat Chef - "Mado" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Mado" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Mado" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 114 bpm De Beat Chef - "Lambo" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Lambo" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Lambo" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 113 bpm De Beat Chef - "Para" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Para" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Para" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 108 bpm De Beat Chef - "Options" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Options" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Options" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 113 bpm De Beat Chef - "Visa" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Visa" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Visa" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 95 bpm De Beat Chef - "Agatha" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Agatha" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Agatha" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 103 bpm De Beat Chef - "Sista" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Sista" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Sista" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 95 bpm De Beat Chef - "Tinda" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Tinda" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Tinda" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 95 bpm De Beat Chef - "Worries" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Worries" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Worries" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 110 bpm De Beat Chef - "Ex" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Ex" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Ex" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 103 bpm De Beat Chef - "Virgil" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Virgil" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Virgil" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 110 bpm De Beat Chef - "Lonely" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Lonely" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Lonely" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 110 bpm De Beat Chef - "Celebrate" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Celebrate" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Celebrate" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 114 bpm De Beat Chef - "Doom" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Doom" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Doom" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Gaza" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Gaza" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Gaza" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 99 bpm De Beat Chef - "Jinja" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Jinja" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Jinja" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 97 bpm De Beat Chef - "Unruly" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Unruly" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Unruly" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Goddess" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Goddess" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Goddess" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 107 bpm De Beat Chef - "Soro" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Soro" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Soro" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Feran Mi" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Feran Mi" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Feran Mi" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Never" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Never" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat rema type beat
$20.00
"Never" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 106 bpm De Beat Chef - "Jojo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Jojo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat rema type beat
$20.00
"Jojo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Talibans" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Talibans" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Talibans" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Cough" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Cough" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Cough" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Convict" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Convict" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Convict" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 112 bpm De Beat Chef - "Remember" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
"Remember" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Remember" - Asake x Ayra Starr x Amapiano Type Beat 2023
De Beat Chef
free 102 bpm De Beat Chef - "Ripo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Ripo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Ripo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Tonight" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Tonight" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Tonight" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 104 bpm De Beat Chef - "Pluto" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Pluto" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Pluto" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 96 bpm De Beat Chef - "For You" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"For You" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"For You" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 114 bpm De Beat Chef - "Imagine" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Imagine" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Imagine" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Bad" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Bad" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Bad" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Loju" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Loju" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Loju" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Yolo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Yolo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Yolo" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 104 bpm De Beat Chef - "Angelus" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Angelus" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Angelus" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 100 bpm De Beat Chef - "Yawa" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Yawa" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Yawa" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
free 111 bpm De Beat Chef - "Basquiat" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
"Basquiat" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
Dancehall
Pop
Afrobeat
afrobeat type beat dancehall type beat pop type beat tems type beat burna boy type beat wizkid type beat davido type beat
$20.00
"Basquiat" - Tems x Wizkid x Fireboy x Afrobeat Type Beat 2023
De Beat Chef
load more
Producer, Singer and Songwriter.
Show more
De Beat Chef
Producer, Singer and Songwriter.
close