BEATS LOG IN
Shlimdigga

Shlimdigga

1. Shlimdigga - Xnas
2. Shlimdigga - Sleep Tight
3. Shlimdigga - Uzi on Christmas
4. Shlimdigga - Heartbroken
5. Shlimdigga - Razorblade
6. Shlimdigga - Player
7. Shlimdigga - Panic
8. Shlimdigga - Gummy
9. Shlimdigga - Poverty
10. Shlimdigga - Vitamin
11. Shlimdigga - Crib Walk
12. Shlimdigga - Gutter
13. Shlimdigga - Clout
Contact
Follow
Shlimdigga Playlist
Crib Walk
Player